Příklad plakátovací kampaně


Základní požadavky:

formát plakátů: A2
počet plakátů: 510
doba trvání: dva týdny, tj. 15 započatých dní


Návrh kampaně
Velikost plakátů:A2
Počet plakátů:510
Region:vybraná města ČR
Populace celkem:2 702 497
Počet měst:12
Doba trvání kampaně:15 dní
CENA VÝLEPU
Kč bez DPH
37 320
CENA TISKU9 400

Struktura kampaně
MěstoPopulacePočet plakátů
Praha116011835
Brno37327250
Plzeň16433650
Ostrava31544250
Ústí nad Labem10031350
Liberec10018450
Karlovy Vary5290650
Hradec Králové9640850
Pardubice9017115
Č.Budějovice9674230
Jihlava5037740
Olomouc10224640
Celkem2702497510

Vlastní realizace kampaně

Výlep plakátů může z důvodu rozdílných výlepových dnů v jednotlivých městech trvat až tři dny. Přesná doba závisí na rozsahu a struktuře kampaně. Přesné termíny pak stanovíme dle data konání akce.

Cena zahrnuje náklady na kompletní distribuci, výlep, údržbu a další související servis. Cena neobsahuje DPH a náklady na výrobu plakátů. Výlep je vždy zahájen po obdržení objednávky a platby (dle stanoveného způsobu platby).

Plakáty po celou dobu trvání kampaně udržujeme. Pravidelně - nejméně jednou týdně - kontrolujeme všechny vylepené plakáty a provádíme jejich opravu nebo je znovu vylepujeme.

Počet plakátovacích ploch a počet plakátů se mohou lišit. Je tomu tak proto, že v některých městech Vám doporučujeme využít pouze některé plakátovací plochy a v atraktivních lokalitách jiných měst naopak doporučujeme na jednu plochu umístit dva nebo více plakátů.