Často kladené otázky

Co jsou přelepky, jak se vylepují a kolik stojí?

Přelepka musí být vždy umístěna přes plakát, ke kterému se vztahuje. Obvykle ho doplňuje například o konkrétní termín konání akce. Maximální formát přelepky je A3. Pokud si přelepku na plakát nalepíte sami, prosíme použijte lepidlo odolné povětrnostním podmínkám, aby z plakátu po jeho umístění na plakátovací plochu neupadla. Doporučujeme Vám však, svěřte nalepení přelepek našim profesionálům. Cena za přelepku, kterou dodáte k plakátům a vylepí ji naši proškolení a zkušení lepiči, je 99 haléřů za kus a den.

Prosíme, přiložte k plakátům s přelepkami na sběrné místo vždy jeden kompletní vzor, jak si přejete přelepku na plakát umístit.

Co když můj plakát někdo poškodí nebo přelepí?

Všechny plakátovací plochy pravidelně i namátkově kontrolujeme. Poškozené plakáty opravujeme ihned po zjištění závady nebo do 48 hodin od nahlášení závady ze strany zákazníka. Zjištěné závady prosíme kdykoliv hlaste na zákaznický servis e-mailem info@rengl.cz nebo telefonicky 841 601 841.

Pro opravy poškozených plakátů potřebujeme Vaše náhradní plakáty. Prosíme, přikládejte na sběrném místě ke každé Vaší objednávce alespoň 10% náhradních plakátů navíc.

Opravy poškozených plakátů a výlep náhradních plakátů provádíme pro Vás zdarma.

Jak se počítá cena?

Cena plakátovacích kampaní se počítá jako násobek tří údajů: POČET DNŮ x POČET PLAKÁTŮ x CENA ZA PLAKÁT NA JEDEN DEN podle ceníku pro příslušné město. Stálí zákazníci mohou získat věrnostní a objemové slevy. Reklamním a mediálním agenturám poskytujeme po předchozí dohodě agenturní provize a objemové bonusy.

Jak se počítá doba trvání kampaně?

Oproti některým jiným provozovatelům plakátovacích ploch nemáme stanovenu žádnou minimální dobu trvání kampaně a cenu účtujeme nikoliv po týdnech, ale po dnech. Platí se tedy každý započatý den trvání kampaně. Plakátovací kampaň lze objednat na libovolný počet dnů. Je pouze nutné dodržet podmínku pro skončení kampaně. Kampaň může skončit buď poslední den konání Vaší propagované akce nebo v jakýkoliv standardní výlepový den - podle toho, co nastane dříve. Koná-li se Vaše akce např. v pátek, není možné objednat kampaň s dobou trvání jen do čtvrtka.


Příklad 1: Koná-li se Vaše akce v sobotu a plakáty budeme lepit předchozí neděli, pak se jedná o sedm započatých dnů trvání kampaně.

Příklad 2: Koná-li se Vaše akce ve středu, je možné si kampaň objednat buď do předchozí neděle, tj. na osm započatých dnů nebo až do středy, tj. na 11 započatých dnů.

Jaké formáty plakátů vylepujete?

Vylepujeme standardní formáty plakátů od nejmenších A4 až po velké A0. Nejčastějšími formáty jsou A3 a A2.

Atypické formáty, různé „nudle“, trojúhelníky nebo formáty řady B se vždy přiřadí do příslušné velikostní a cenové skupiny formátové řady A, a to tak, že se spočítá jejich plocha v cm2. Obvykle se tedy vynásobí šířka x výška plakátu a výsledek se zařadí do příslušné kategorie formátu A4, A3, A2, A1 nebo A0. V každém městě je pak pro výlep každého jednotlivého formátu plakátu stanovena příslušná cenová sazba.

Upozornění: Chcete-li vylepit například dva samostatné plakáty A3, které ve výsledku mají tvořit formát A2, účtujeme cenu za dva kusy A3. Toto se netýká případů, kdy má plakáty již slepené sám zákazník.

Jakou gramáž papíru a technologii pro tisk plakátů zvolit?

Pro výrobu plakátů Vám doporučujeme gramáž papíru v rozmezí 90-120 g/m2. Slabší papír prosvítá a trhá se. Silnější papír nebo zalaminovaný papír obtížně nasákává lepidlo a nemohli bychom garantovat kvalitu výlepu. Plakáty lze tisknout digitálně (při menších sériích) nebo ofsetem (při větších počtech nad 100 kusů). Použité barvy musí být barevně stálé, odolávat použitím lepidlům a snášet vlivy počasí (slunce, voda). Ze zkušenosti víme, že naprosto vyloučen je inkoustový tisk (např. na domácí tiskárně) – barva se ihned rozmaže a nemůžeme za to nést odpovědnost.

Tisk plakátů pro Vás rádi zajistíme, případně se můžete obrátit na některá z našich sběrných míst, která v daném městě tisk plakátů někdy rovněž zajišťují a rádi Vám přímo v na místě pomohou.

Jaký je způsob úhrady?

Platby přijímáme předem a obvykle v hotovosti nebo bankovním převodem. Drtivá většina sběrných míst a obě kanceláře společnosti RENGL v Liberci i Brně přijímají hotovostní platby při přijetí Vašich plakátů a objednávky. Nemáte-li možnost se dostavit na sběrné místo nebo nemáte s sebou potřebnou hotovost, rádi Vám e-mailem zašleme zálohovou fakturu, kterou uhradíte před zahájením výlepu pohodlně ze své kanceláře nebo domova.

Stálí zákazníci mohou po dohodě platit bankovním převodem na základě faktury vystavené po výlepu, případně na základě souhrnné měsíční faktury.

Kdy se plakáty vylepují? Mohu si objednat výlep v různé termíny?

Plakáty se vylepují ve standardní výlepové dny, obvykle v neděli. V některých městech je zaveden i druhý standardní výlepový den, obvykle úterý nebo středa. Mimo standardní výlepové dny pro Vás zajistíme výlep plakátů i v kterémkoliv jiném termínu – jedná se o tzv. Expresní výlep. Expresní výlep je prováděn za mírný příplatek a lze ho objednat na kterémkoliv sběrném místě nebo na telefonní lince zákaznického servisu 841 601 841.

Mohu si vybrat jen některé konkrétní preferované plochy pro výlep svých plakátů?

Ano, od července 2011 je možné na sběrném místě při předání Vašich plakátů do objednávky písemně uvést evidenční čísla konkrétních Vámi vybraných plakátovacích ploch a Vaše plakáty pak na tyto plakátovací plochy přednostně vylepíme. Můžete takto vybrat konkrétní preferované plochy pro všechny nebo i jen část Vašich plakátů. Příplatek za garantovaný výběr preferovaných ploch činí 55 Kč za každý plakát jednorázově bez ohledu na dobu trvání kampaně.

Proč se plakáty někdy vylepí po dvou kusech na plochu?

Plakáty se vylepují rovnoměrně po celém území města tam, kde je volné místo. V naprosté většině případů vylepujeme plakáty po jednom kusu na každou plochu (nepřeje-li si zákazník výslovně jinak). Pokud na některé plakátovací ploše není místo, umístí lepič na jinou plakátovací plochu plakáty dva, ale nikdy ne více, pokud si to výslovně nebudete přát.

Nechcete-li v případě obsazenosti plakátovací plochy vylepit svůj plakát jinam či vylepit na jinou plochu dva, aby byla zajištěna maximální propagace a vylepeny všechny plakáty, prosíme, uveďte na sběrném místě do své objednávky, že požadujete vylepit maximálně jeden plakát na plochu. Pokud se pak někde stane, že bude plocha plná, případné nevylepené plakáty Vám vrátíme nebo s Vámi dohodneme jinou možnost jejich umístění.