Situace ve městě

V Jihlavě jsme v roce 2000 převzali do správy 30 plakátovacích ploch, které jsme kompletně zrenovovali. Dále jsme na území města instalovali 36 nových plakátovacích ploch. Celkové náklady projektu činí k 20. 12. 2005 více než Kč 2.000.000,--.

Použity byly plakátovací plochy R07, R04, R08 a R09.