1

Povinné položky jsou zobrazeny tučně, červeně

Pozice
Příjmení
Jméno
Kontaktní údaje
Skutečné bydliště
Ulice
Město
Datum narození
E-mail
Mobil
Doplňující informace
Níže uvedené informace se týkají pouze zájemců o práci výlep plakátů. Netýkají se administrativních pracovníků.
Současné hlavní zaměstnání (název pozice, zaměstnavatel, pracovní doba – uveďte přesně)
Umožňuje Váš zdravotní stav bezproblémový pohyb při vylepování plakátů?
(např. ohýbání, chůze, zvedání předmětů, fyzická náročnost, případně řízení automobilu)
Vlastníte řidičský průkaz, automobil, fotoaparát případně mobilní telefon, na který lze pořídit fotodokumentaci?  Ano  Ne
Poznámka, doplňující informace

Prohlašuji, že všechny mnou uvedené výše údaje jsou pravdivé a úplné. Uděluji společnosti RENGL, s.r.o. a Plakát Servis, s.r.o. souhlas se zpracováním mých údajů uvedených v dotazníku po dobu 30 dnů od vyplnění tohoto dotazníku, a to výhradně v rozsahu nezbytném pro výběrové řízení na obsazení této pracovní pozice.

zaškrtnutím potvrdíte prohlášení a souhlas