MŮŽE SE TO STÁT I VÁM

thumb

2018 - 2019 | Kampaň spolku Může se to stát i vám, na které se podílela herečka Patricie Solaříková, poukazuje na rizika, jimž se zájemci o čistokrevné psy bez průkazu původu vystavují, stejně jako na hanebné praktiky, které nevědomky finančně podporují. V České republice stále trpí tisíce psů v množírnách. Denně jsou stovky prodány přes inzertní servery a nespočet jich zemře v krutých podmínkách hladem a zanedbáním. Zapojte se i vy do kampaně spolku na ochranu opuštěných zvířat www.zachran-stene.cz.

Krása pomáhá dětem

thumb

2014 - 2016 | Benefiční akce tradičně pořádané v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem za účasti významných osobností. Výtěžek z akce každoročně putuje na dětská oddělení Krajské zdravotní a.s. - Masarykovy nemocnice.

David Bartoň - malíř a kurátor

thumb

2014 - 2016 | Své obrazy představil přibližně na padesáti výstavách v České republice a na čtyřech výstavách ve Vídni. O jeho obrazech psali Jaromír Zemina, Ivan M. Jirous, Věra Jirousová, Jiří Valoch, Milan Kozelka. Maluje převážně krajinu Českomoravské vysočiny, oblast, kterou malíř Karel Valter označoval 3T (rámovaná městy Telč, Třešť a Třebíč). Menší část autorovy tvorby je figurální, inspirovaná lidmi z hospody a přáteli z undergroundu. Maluje olejovými barvami na sololit či plátno. Žije a maluje v Praze a v Telči.

Talent roku

thumb

2014 - 2016 | Hlavním cílem soutěže Talent roku je podpořit zájem škol, jejich žáků a všech dětí o sport, motivovat je k vlastním pohybovým aktivitám a pěstovat v nich soutěživost a hrdost na vlastní výkony a úspěchy. Asociace amatérských sportů České republiky (AAS ČR) svým projektem dává impulz k zlepšení životního stylu všech žáků základních škol v České republice.

Svaz skautů a skautek - Úklid Bezručova údolí

thumb

2014 - 2016 | Jarní úklid je environmentálně orientovanou akcí chomutovských skautů, zaměřenou na sběr odpadků, starých pneumatik, PET lahví a dalšího nepořádku. Klade si cíl přispět malou měrou ke zlepšení stavu životního prostředí v našem městě a to konkrétně v jedné z nejvýznamnějších rekreačních zón a zároveň přírodního parku Bezručovo údolí. Další snahou této akce je aktivní zapojení chomutovské veřejnosti na tvorbě společného životního prostředí.

Technické muzeum Liberec

thumb

2018 | Plakátovací plochy RENGL jsou hrdým podporovatelem Technického muzea v Liberci. Muzeum podporujeme formou plakátovacích kampaní, které pomáhají zvyšovat návštěvnost.