Původní plakátování v Sobotce

Plakátovací plochy jsme převzali v dubnu 2001.

Nacházelo se zde osm starých desek, na kterých se neprováděla žádná údržba.

Výlep plakátů byl prováděn nedbale a vylepené plakáty již nikdo dále neudržoval. Okolo ploch se často povalovaly zbytky plakátů, které se na plochy umísťovaly pomocí připínáčků.

Výsledek naší práce

V druhé polovině roku 2001 jsme provedli výměnu prvních čtyř původních plakátovacích ploch za nové. Zbývající čtyři jsme vyměnili v červnu 2002.

Zavedli jsme efektivní systém výlepu plakátů. Uklízíme v bezprostřední blízkosti ploch a likvidujeme odpad. Na místních plochách se díky naší nadregionální působnosti objevují plakáty s informacemi ze Sobotky i jejího okolí.

Zajistili jsme financování celého projektu, rozpočet Města Sobotka tak nebyl zatížen žádnými výdaji.