Situace ve městě

V Hradci Králové jsme v roce 1999 převzali do správy cca 70 plakátovacích ploch. Ve spolupráci s odborem hlavního architekta města jsme zpracovali generel a na jeho základě jsme v průběhu let 2000 - 2005 odstranili původní plakátovací plochy, nahradili je za nové a rozšířili jejich počet na současných 124.

Celkové náklady projektu přesáhly Kč 3.000.000,--. V Hradci Králové jsou použity plakátovací plochy R03 a R08 se šedostříbrným nástřikem, který odpovídá barvě ostatních předmětů mobiliáře.