10.03.2020

Vážení zákazníci,

na základě opatření Vlády České republiky, která se týkají omezení v pořádání kulturních, sportovních a dalších hromadných akcí, se prosíme v souvislosti s případnými požadavky na posun termínů plakátovací kampaně nebo zrušení objednávky obracejte na naše obchodní oddělení tel. 485110298, 485113936, email: info@rengl.cz. Pro již zahájené a běžící plakátovací kampaně platí ustanovení o stornopoplatcích v souladu s obchodními podmínkami bod 3.10. U ještě nezahájených kampaní se budeme snažit společně s Vámi najít takové řešení, které pro Vás bude přijatelné, a budeme se v rámci možného snažit vyjít vstříc Vašim požadavkům a stornopoplatky neúčtovat nebo jejich výši minimalizovat.

Děkujeme za pochopení.

Postup pro změnu nebo storno objednávek