Objednávka výlepu plakátů


Kontaktní údaje
Firma (objednavatel)
IČ: DIČ:
Kontaktní osoba:
E-mail: Telefon:
Ulice, č.p.:
Město: PSČ:
Název kampaně, stručná charakteristika
Produkt nebo akce, které budou propagovány
Plakáty
Počet k výlepu celkem:
Počet náhradních na opravy:
Formát plakátů:
Ověřte si formát plakátu
A0 A1
A2 A3 A4
Přelepka:
Časové údaje
Začátek kampaně:
Datum konání akce:
Datum skončení kampaně:
Území, které má kampaň pokrývat
Město, do závorky počet plakátů:
Zvláštní přání
Např. seznam ploch pro garantovaný výběr, fotodokumentace, zvláštní požadavek na umístění apod.
Děkujeme za vyplnění objednávky
Vystavením objednávky objednatel výslovně souhlasí s obchodními podmínkami RENGL, s.r.o. uvedenými na www.rengl.cz. Současně stvrzuje, že výše uvedené údaje souhlasí s údaji v jeho Živnostenském listě nebo Obchodním rejstříku.
Vystaveno dne 22.09.2023
Podpis a případně razítko: