Informace o změně cen výlepů

Informace o změně cen výlepů
02.02.2024

Vážení zákazníci, obchodní partneři,

dovolte, abychom Vás informovali, že s ohledem na aktuální okolnosti související s růstem cen pohonných hmot, energií, spotřebního materiálu, lepidel i materiálů potřebných pro stavbu, opravy a údržbu plakátovacích ploch jsme nuceni od 1. února 2024 změnit ceny výlepu plakátů a však některé ceny zůstávají beze změny a to výlep formátu A4, přelepky, expresní výlepy, distribuce a cena za garantovaný výběr ploch.

Považujeme za důležité Vám sdělit, že naprostou většinu ceníkových položek jsme upravili méně než je úroveň loňské inflace a průměrný nárůst cen v souhrnu se pohybuje v rozmezí 6-10%. Inflace za rok 2023 v České republice činila 10,7%. Je to dáno tím, že jsme souběžně provedli i úpravu na straně nákladů a zavedli uvnitř firmy úsporná opatření, díky kterým jsme změny cen omezili opravdu jen na nezbytnou úroveň sloužící k pokrytí nevyhnutelně zvýšených vstupů, které nedokážeme ani přes naši snahu ovlivnit.

Aktuální ceny pro rok 2024 naleznete zde.

Prosíme, přijměte toto opatření s pochopením a zachovejte nám přízeň. Děkujeme Vám.

Zpět