Příklad plakátovací kampaně


Základní požadavky:

formát plakátů: A2
počet plakátů: 1000
doba trvání: 14 dní


Návrh kampaně
Velikost plakátů:A2
Počet plakátů:975
Region:vybraná města ČR
Populace celkem:2 702 515
Počet měst:12
Doba trvání kampaně:14 dní
CENA VÝLEPU
Kč bez DPH
65 360
CENA TISKUIndividuálně
Pokud nemáte plakáty vytištěny, jsme schopni zajistit.

Struktura kampaně
MěstoPopulacePočet plakátů
Praha116011850
Brno373272200
Plzeň164336100
Ostrava315442100
Ústí nad Labem100313100
Liberec100184100
Karlovy Vary5290625
Hradec Králové96408100
Pardubice9017125
Č.Budějovice9674225
Jihlava5037750
Olomouc102246100
Celkem2702515975

Vlastní realizace kampaně

Výlep plakátů může z důvodu rozdílných výlepových dnů v jednotlivých městech trvat až tři dny. Přesná doba závisí na rozsahu a struktuře kampaně. Přesné termíny pak stanovíme dle data konání akce.

Cena zahrnuje náklady na kompletní distribuci, výlep, údržbu a další související servis. Cena neobsahuje DPH a náklady na výrobu plakátů. Výlep je vždy zahájen po obdržení objednávky a platby (dle stanoveného způsobu platby).

Plakáty po celou dobu trvání kampaně udržujeme. Pravidelně - nejméně jednou týdně - kontrolujeme všechny vylepené plakáty a provádíme jejich opravu nebo je znovu vylepujeme.

Počet plakátovacích ploch a počet plakátů se mohou lišit. Je tomu tak proto, že v některých městech Vám doporučujeme využít pouze některé plakátovací plochy a v atraktivních lokalitách jiných měst naopak doporučujeme na jednu plochu umístit dva nebo více plakátů.