Povinné položky jsou zobrazeny tučně, červeně

Pozice
Příjmení
Jméno
Kontaktné údaje
Bydliště
Ulice
Město
PSČ
Korespondenční adresa (pokud se liší od adresy bydliště)
Ulice
Město
PSČ
Datum narození
E-mail
Mobil
Telefon
Doplňující informace
Vzdělání (druh školy, rok ukončení)
Současné hlavní zaměstnání (název pozice, zaměstnavatel, pracovní doba – uveďte přesně)
Umožňuje Váš zdravotní stav bezproblémový pohyb při vylepování plakátů?
(např. ohýbání, chůze, zvedání předmětů, fyzická náročnost, případně řízení automobilu)
Jaké jsou Vaše další znalosti a dovednosti
Máte zkušenosti s výlepem plakátů?  Ano  Ne
Vlastníte řidičský průkaz?  Ano  Ne
Vlastníte spolehlivý automobil?  Ano  Ne
Vlastníte digitální fotoaparát?  Ano  Ne
Jakým způsobem jste se o nabízené brigádě dozvěděli?
internet
náborové plakáty
od stávajícího pracovníka
jinak
Poznámka, doplňující informace

Prohlašuji, že všechny mnou uvedené výše údaje jsou pravdivé a úplné. Uděluji společnosti RENGL, s.r.o. a Plakát Servis, s.r.o. souhlas se zpracováním mých údajů uvedených v dotazníku po dobu 30 dnů od vyplnění tohoto dotazníku, a to výhradně v rozsahu nezbytném pro výběrové řízení na obsazení této pracovní pozice.

zaškrtnutím potvrdíte prohlášení a souhlas