06.06.2018

Naše společnost pomohla pomocí výlepových ploch v rámci Moravskoslezského kraje šířit myšlenku ekologického, udržitelného a společensky odpovědného nakládání s použitým textilem - to vše je MOMENT ČR, o.p.s.

Příloha
Podporujeme dobročinné second handy MOMENT